Φροντιστήρια Σχεδίου "Σχέδιο"

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


Με τον όρο «Γραμμικό Σχέδιο», εννοείται η σχεδιάση με όργανα, απλών ή σύνθετων γεωμετρικών μορφών, αρχιτεκτονικών μελών κλπ., 
Τα μαθήματα του Γραμμικού Σχεδίου περιλαμβάνουν την θεωρητική
 προσέγγιση του κάθε θέματος καθώς και την σχεδιαστική επίλυσή του.
Make a free website with Yola